O Choupín dixital
A revista do IES Carlos Casares de Viana do Bolo

mércores, 12 de xaneiro de 2011

Aplicación da lei antitabaco no IES Carlos Casares

IES Carlos Casares, Dirección. Tendo en conta a Lei 42/2010 (BOE, 31 de decembbro de 2010), lembramos:

1. NON SE PODE FUMAR en ningún lugar do interior do instituto, nin do patio. Inclúense baños, cafeteria ou calquera lugar do exterior. (Segue como xa estaba antes desta lei).
2. NON SE PODE FUMAR na acera que está diante da fachada do instituto, incluida a caseta. É preciso cruzar á outra beirarúa. Esta norma non só afecta ao alumnado, senón a calquera cidadán que pase por diante do instituto.

Prégase aos fumadores e fumadoras que logo de fumar se aseguren de apagar o cigarro e de non deixalo no chan (depositalo nunha papeleira).

En calquera caso, como centro educativo, recomendamos non fumar polas graves consecuencias que ten sobre a saúde das persoas, sendo un hábito relacionada coa morte prematura de moitas persoas cada ano.

A dirección do IES Carlos Casares de Viana do Bolo.

Enlace á lei: http://boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario