O Choupín dixital
A revista do IES Carlos Casares de Viana do Bolo

martes, 17 de decembro de 2013

Estatuto e Constitución

O alumnado de 4º A vén de traballar no Ámbito Socio-Lingüístico os dous textos máximos representantes a nivel autonómico e estatal. Animáronse a publicar as súas reflexións para compartilas con toda a comunidade educativa, así que aquí as podedes ler. 


ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA DE 1981

Para comezar explicaremos que son os Estatutos. Estes son os fillos territoriais da Constitución, pois foi esta a que no ano 1978 recoñeceu o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que forman o Estado español. En aplicación do previsto na Constitución foron aprobándose os Estatutos. O de Galicia foi no ano 1981.

Os estatutos son o libro de normas polo que cada Comunidade debe rexerse nas suas relacións co resto de España e cos cidadáns que habitan esa Comunidade. Dese xeito, o Estatuto fixa as regras de xogo para o funcionamento de autonomía de cada rexión ou nacionalidade Española.


No noso Estatuto defínense os elementos que conforman a Comunidade Autonóma Galega: o seu territorio, a súa poboación e os seus poderes.  Engade dou principios moi importantantes:

1º A lingua propia de Galicia é o galego.
2º Os idiomas galego é castelán son oficiais en Galicia e todos teñen dereito de coñecelos e usalos .

En virtude do estatuto temos compentencias nas seguintes materias:

-Educación
-Sanidade
-Agricultura
-Pesca
-Economía
-Cultura
-Ordenación do terreo
-Obras públicas
-Transporte

Nalgúns casos estas competencias exércense de xeito esclusivo e noutros son compartidas co estado.

Para rematar gustaríanos facer fincapé na importancia do Estatuto de Autonomía para o pobo galego, pois permite que nos autoxestionemos en multitude de aspectos fundamentais para o noso desenvolvemento como cidadáns.

Cristian Dieguez    
David López
Victor Cortés
Yonathan Yáñez


A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Foi sometida a referéndum o 6 de decembro de 1978 polo pobo español, por iso celebramos ese día como festivo.
Votou un 67,11% da poboación e un 88,54% da mesma dixo “Si” á aprobación do proxecto de Constitución.
A Constitución é a lei suprema dun país. Nela determínase a forma do Estado (en España optouse pola Monarquía Parlamentaria) así como os símbolos nacionais (bandeira,escudo).
Toda a cidadanía española ten que cumprir a Constitución. Sinalaremos tamén que establece a división de poderes, é dícir, separa o poder executivo (xefatura do goberno), o poder lexislativo (o Parlamento) e o poder xudicial (os tribunais de xustiza).


Faremos alusión a uns dereitos fundamentais recollidos na Constitución grazas á cal temos garantida a liberdade ideolóxica, relixiosa, a expresar e difundir libremente os nosos pensamentos, etc.
Do mesmo modo esplicítase que todos temos dereito á educación e a que o ensino básico sexa obrigatorio e gratuíto.
Para concluír, gustaríanos deixar claro que a Constitución xoga un papel importante na vida da cidadanía e que esta descoñece en gran medida esa circunstancia. Polo tanto, cremos que sería interesante que dende as aulas se impulsara un maior coñecemento de diferentes aspectos relativos á Constitución, porque un cidadán informado dos seus dereitos e deberes é unha persoa que pisa máis firme na vida.

Vanesa Ballesteros
Ana Mártinez
Rebeca Jiménez
Israel Jiménez

Ningún comentario:

Publicar un comentario